Leider of slachtoffer?

Voor welke rol kies jij?

Als we een vervelende situatie kunnen accepteren in plaats van ons ertegen te verzetten, ontstaat de  mogelijkheid om deze situatie te veranderen.  

Maar vaak besteden we al onze gedachten aan de vraag waarom ons dit overkomt. Of we vertellen  aan iedereen die het maar wil horen hoe onrechtvaardig wij behandeld zijn. We voelen ons dan  machteloos en gedragen ons als slachtoffer. 

We hebben echter altijd de keuze of we onszelf als een leider of als slachtoffer willen zien. Een kenmerk van persoonlijk leiderschap is dat we kiezen voor de rol van leider in plaats van  slachtoffer. 

Een leider verliest geen energie en tijd aan verzet tegen het feit dat een situatie is zoals ze is.  Je accepteert de huidige stand van zaken en je onderzoekt wat de nieuwe situatie voor je betekent  en besluit vervolgens wat je ermee gaat doen. 

Je voelt je niet meer machteloos, omdat je de leiding weer neemt over je eigen leven. Samen met mij kunnen we onderzoeken welke weg je moet nemen om dit te bereiken. 

Young Caucasian woman lying on coach at home because feeling tired or menstrual pain
Mental health, wellness, support, emotional stress, therapy concept. Communication session of woman
Man holding hand of stressed woman at rehab meeting

Als jij kiest voor de rol van leider in plaats van slachtoffer wil ik je daar graag bij helpen. 

Het gaat vooral om de mind set. 

Door te beseffen dat elke situatie een keuzemogelijkheid in zich draagt, verhogen we de kwaliteit van  ons leven en ervaren we meer vrije tijd. 

Het leven wordt leuker als je ziet dat je overal keuzes hebt.  

Bewust keuzes maken persoonlijk leiderschap horen zonder meer bij elkaar. Het houdt in dat we niet  meer klakkeloos onze vaste gewoontes volgen, maar regelmatig afwegen of onze keuzes nog in lijn  zijn met onze doelen of onze innerlijke waarden. 

Ik kan je helpen om te leren denken: 

Ik ben niet wat mij is overkomen 

Ik ben wat ik kies te worden. 

Hoe meer inzicht we hebben in welke activiteiten energie van ons vragen en welke activiteiten ons  energie geven, hoe beter we onze balans kunnen bewaren.